Τα Νέα Μας
Portal
Η εταιρεία μας δημιούργησε τον ιστότοπο της όχι μόνο για να παρουσιάσει τις υπηρεσίες της αλλά και για να...

 


Ποσειδώνια
Η εταιρεία μας Cubic Marine Logistics θα λάβει μέρος στα ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014 για πρώτη φορά....

 


WIMA
Η εταιρεία μας είναι μέλος στον μη κερδοσκοπικό σύνδεσμο WIMA από τον Οκτώβριο του 2013...

Εκτελωνισμοί

Εξειδίκευση και εμπειρία, χαρακτηριστικά της ομάδας διαχείρισης φορτίων "Transit", και όλων των διαδικασιών απαλλαγής ΦΠΑ με κύριο σκοπό την "οικονομία".
Wearehouse-Logistics
Οικονομία στον χρόνο διεκπεραίωσης και οικονομία στο κόστος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πελάτη.

Στόχος μας η διαρκής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας σε συνδυασμό με τις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την διακίνηση φορτίων "Transit".
Wearehouse-Logistics
Ασφάλεια Φορτίου
Προστατέψτε τον εαυτό σας από τον κίνδυνο βλάβης του φορτίου. Η Cubic και οι θυγατρικές της προμηθεύονται πιστοποιητικά ασφάλισης φορτίου που καλύπτουν θαλάσσιες, αεροπορικές και χερσαίες μεταφορές ως υπηρεσία αποστολής εμπορευμάτων. Δεν είμαστε ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλιστικός φορέας ή ανάδοχος. Η κάλυψη έχει αγοραστεί μέσω έγκυρου ασφαλιστικού μεσίτη και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που έγινε από τον εν λόγω μεσίτη με τον ασφαλιστικό φορέα ο οποίος είναι ανεξάρτητος από την Cubic. Αντίγραφο αυτού του συμβολαίου είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. Η Cubic αρνείται όλες τις εγγυήσεις ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητα των εν λόγω καλύψεων και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας, του ασφαλιστικού μεσίτη ή του ασφαλιστικού φορέα.